User Tools

Site Tools


4159--9848-yugra-la-gi

Yugra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9848
Tên thay thế 1990 QX17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8389009
Viễn điểm quỹ đạo 2.9231173
Độ lệch tâm 0.2276800
Chu kỳ quỹ đạo 1341.9613496
Độ bất thường trung bình 278.49125
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24743
Kinh độ của điểm nút lên 248.71840
Acgumen của cận điểm 111.81575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9848 Yugra (1990 QX17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9848 Yugra
4159--9848-yugra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)