User Tools

Site Tools


4161--10041-parkinson-la-gi

Parkinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10041
Tên thay thế 1985 HS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8632609
Viễn điểm quỹ đạo 2.7838209
Độ lệch tâm 0.1980942
Chu kỳ quỹ đạo 1293.6712417
Độ bất thường trung bình 170.71209
Độ nghiêng quỹ đạo 23.23879
Kinh độ của điểm nút lên 181.35406
Acgumen của cận điểm 31.40001
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10041 Parkinson (1985 HS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1985 by husband và wife team Carolyn và Gene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên Bradford Parkinson, a pioneer thuộc Global Positioning System.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10041 Parkinson
4161--10041-parkinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)