User Tools

Site Tools


4162--10185-gaudi-la-gi

Gaudi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10185
Đặt tên theo Antoni Gaudí
Tên thay thế 1996 HD21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0331029
Viễn điểm quỹ đạo 3.1595829
Độ lệch tâm 0.2169359
Chu kỳ quỹ đạo 1528.0637827
Độ bất thường trung bình 281.20507
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45469
Kinh độ của điểm nút lên 60.76000
Acgumen của cận điểm 215.82648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10185 Gaudi (1996 HD21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10185 Gaudi
4162--10185-gaudi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)