User Tools

Site Tools


4163--10347-murom-la-gi

10347 Murom là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1354.6197274 ngày (3.71 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4163--10347-murom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)