User Tools

Site Tools


4165--10709-ottofranz-la-gi

Ottofranz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10709
Tên thay thế 1982 BE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0771041
Viễn điểm quỹ đạo 3.0367191
Độ lệch tâm 0.1876512
Chu kỳ quỹ đạo 1493.3857324
Độ bất thường trung bình 202.57520
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50172
Kinh độ của điểm nút lên 131.06577
Acgumen của cận điểm 303.05364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10709 Ottofranz (1982 BE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở theTrạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell. Nó được đặt tên cho nhà thiên văn học Otto G. Franz.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4165--10709-ottofranz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)