User Tools

Site Tools


4166--7647-etr-pigny-la-gi

7647 Etrépigny
Tên
Tên Etrépigny
Tên chỉ định 1989 SR2
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 16 tháng 9 năm 1989
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0393061
Bán trục lớn (a) 2.8977991 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7838979 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0117003 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.93 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.37258°
Kinh độ (Ω) 99.49788°
Acgumen (ω) 341.29484°
Độ bất thường trung bình (M) 221.42809°

7647 Etrépigny là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1814.8529379 ngày (4.97 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4166--7647-etr-pigny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)