User Tools

Site Tools


4167--7791-ebicykl-la-gi

Ebicykl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7791
Tên thay thế 1995 EB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6414305
Viễn điểm quỹ đạo 3.6568305
Độ lệch tâm 0.1612191
Chu kỳ quỹ đạo 2041.1945955
Độ bất thường trung bình 166.37815
Độ nghiêng quỹ đạo 9.96222
Kinh độ của điểm nút lên 142.20198
Acgumen của cận điểm 332.17869
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7791 Ebicykl (1995 EB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1995 bởi M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7791 Ebicykl
4167--7791-ebicykl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)