User Tools

Site Tools


4168--8147-colemanhawkins-la-gi

Colemanhawkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8147
Đặt tên theo Coleman Hawkins
Tên thay thế 1984 SU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8094585
Viễn điểm quỹ đạo 3.4691147
Độ lệch tâm 0.3144138
Chu kỳ quỹ đạo 1566.1316036
Độ bất thường trung bình 188.67212
Độ nghiêng quỹ đạo 5.78302
Kinh độ của điểm nút lên 43.02483
Acgumen của cận điểm 315.77921
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8147 Colemanhawkins (1984 SU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1984 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8147 Colemanhawkins
4168--8147-colemanhawkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)