User Tools

Site Tools


4169--8303-miyaji-la-gi

Miyaji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8303
Tên thay thế 1995 CO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0572698
Viễn điểm quỹ đạo 2.3709064
Độ lệch tâm 0.0708275
Chu kỳ quỹ đạo 1203.3467480
Độ bất thường trung bình 37.87003
Độ nghiêng quỹ đạo 3.17797
Kinh độ của điểm nút lên 53.47132
Acgumen của cận điểm 63.98631
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8303 Miyaji (1995 CO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8303 Miyaji
4169--8303-miyaji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)