User Tools

Site Tools


4170--8447-cornejo-la-gi

8447 Cornejo (tên chỉ định: 1974 OE) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá từ Félix Aguilar Observatory ở Leoncito Astronomical Complex ở Argentina ngày 16 tháng 7 năm 1974. Nó được đặt theo tên Antonio Cornejo, người sáng lập thuộc Galileo Galilei planetarium ở Buenos Aires.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4170--8447-cornejo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)