User Tools

Site Tools


4171--8612-burov-la-gi

Burov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8612
Tên thay thế 1978 SS7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8751515
Viễn điểm quỹ đạo 2.8375515
Độ lệch tâm 0.2042140
Chu kỳ quỹ đạo 1321.1695213
Độ bất thường trung bình 22.10349
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74203
Kinh độ của điểm nút lên 351.54141
Acgumen của cận điểm 86.13673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8612 Burov (1978 SS7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8612 Burov
4171--8612-burov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)