User Tools

Site Tools


4172--8767-commontern-la-gi

Commontern
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8767
Đặt tên theo Common Tern
Tên thay thế 1335 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6508016
Viễn điểm quỹ đạo 3.5937354
Độ lệch tâm 0.1510014
Chu kỳ quỹ đạo 2015.1334281
Độ bất thường trung bình 16.78981
Độ nghiêng quỹ đạo 0.65659
Kinh độ của điểm nút lên 177.76002
Acgumen của cận điểm 282.47131
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8767 Commontern (1335 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8767 Commontern
4172--8767-commontern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)