User Tools

Site Tools


4173--9184-vasilij-la-gi

Vasilij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9184
Tên thay thế 1991 PJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0891156
Viễn điểm quỹ đạo 2.5359348
Độ lệch tâm 0.0966085
Chu kỳ quỹ đạo 1284.4823295
Độ bất thường trung bình 139.38360
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79459
Kinh độ của điểm nút lên 349.60962
Acgumen của cận điểm 107.03830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9184 Vasilij (1991 PJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9184 Vasilij
4173--9184-vasilij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)