User Tools

Site Tools


4174--9034-oleyuria-la-gi

Oleyuria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9034
Tên thay thế 1990 QZ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4218133
Viễn điểm quỹ đạo 2.8630929
Độ lệch tâm 0.0834981
Chu kỳ quỹ đạo 1568.9509488
Độ bất thường trung bình 76.18654
Độ nghiêng quỹ đạo 9.37215
Kinh độ của điểm nút lên 167.07034
Acgumen của cận điểm 129.39395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9034 Oleyuria (1990 QZ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9034 Oleyuria
4174--9034-oleyuria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)