User Tools

Site Tools


4175--9356-elineke-la-gi

Elineke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9356
Tên thay thế 1991 YV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3552703
Viễn điểm quỹ đạo 2.8773789
Độ lệch tâm 0.0997790
Chu kỳ quỹ đạo 1545.7380010
Độ bất thường trung bình 300.70398
Độ nghiêng quỹ đạo 13.98278
Kinh độ của điểm nút lên 109.21163
Acgumen của cận điểm 2.43024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9356 Elineke (1991 YV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9356 Elineke
4175--9356-elineke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)