User Tools

Site Tools


4176--9521-martinhoffmann-la-gi

Martinhoffmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9521
Đặt tên theo Martin Hoffmann
Tên thay thế 1980 FS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9317523
Viễn điểm quỹ đạo 2.5904563
Độ lệch tâm 0.1456598
Chu kỳ quỹ đạo 1241.8791453
Độ bất thường trung bình 31.16919
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10513
Kinh độ của điểm nút lên 194.17146
Acgumen của cận điểm 68.02208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

9521 Martinhoffmann (1980 FS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9521 Martinhoffmann
4176--9521-martinhoffmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)