User Tools

Site Tools


4177--9851-sakamoto-la-gi

Sakamoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9851
Tên thay thế 1990 UG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7701281
Viễn điểm quỹ đạo 3.4210117
Độ lệch tâm 0.3180195
Chu kỳ quỹ đạo 1527.3814953
Độ bất thường trung bình 61.48188
Độ nghiêng quỹ đạo 6.48748
Kinh độ của điểm nút lên 58.24005
Acgumen của cận điểm 359.53723
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9851 Sakamoto (1990 UG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9851 Sakamoto
4177--9851-sakamoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)