User Tools

Site Tools


4179--10042-budstewart-la-gi

Budstewart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10042
Tên thay thế 1985 PL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9937941
Viễn điểm quỹ đạo 3.1515481
Độ lệch tâm 0.2250101
Chu kỳ quỹ đạo 1507.2137132
Độ bất thường trung bình 167.61455
Độ nghiêng quỹ đạo 12.76556
Kinh độ của điểm nút lên 320.38962
Acgumen của cận điểm 32.38203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10042 Budstewart (1985 PL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên L. R. "Bud" Stewart, co-founder và first president of the Columbus Astronomical Society.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10042 Budstewart
4179--10042-budstewart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)