User Tools

Site Tools


4180--10186-alb-niz-la-gi

Albéniz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10186
Tên thay thế 1996 HD24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.9451229
Viễn điểm quỹ đạo 2.9427949
Độ lệch tâm 0.2041098
Chu kỳ quỹ đạo 1395.5303102
Độ bất thường trung bình 158.97993
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19944
Kinh độ của điểm nút lên 205.74686
Acgumen của cận điểm 90.30738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10186 Albéniz (1996 HD24) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1996 bởi E.W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.[1] Nó được đặt theo tên Isaac Albéniz, a Spanish child prodigy và composer.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. 
4180--10186-alb-niz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)