User Tools

Site Tools


4182--10711-pskov-la-gi

Pskov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10711
Tên thay thế 1982 TT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1219242
Viễn điểm quỹ đạo 3.3514624
Độ lệch tâm 0.2246394
Chu kỳ quỹ đạo 1653.6272037
Độ bất thường trung bình 269.17641
Độ nghiêng quỹ đạo 12.33685
Kinh độ của điểm nút lên 12.18712
Acgumen của cận điểm 329.99695
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10711 Pskov (1982 TT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài thiên văn Crimean. Tiểu hành tinh được đặt tên sau tên thành phố cổ Nga thuộc Pskov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10711 Pskov
4182--10711-pskov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)