User Tools

Site Tools


4183--7648-tomboles-la-gi

7648 Tomboles (tên chỉ định: 1989 TB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshikane Mizuno và Toshimasa Furuta ở Kani, Gifu Prefecture, Nhật Bản, ngày 8 tháng 10 năm 1989. Nó được đặt theo tên Tom Boles.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
4183--7648-tomboles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)