User Tools

Site Tools


4184--7794-sanvito-la-gi

Sanvito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi U. Munari và M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7794
Tên thay thế 1996 AD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9632563
Viễn điểm quỹ đạo 2.6403621
Độ lệch tâm 0.1470812
Chu kỳ quỹ đạo 1275.5644373
Độ bất thường trung bình 12.21499
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67288
Kinh độ của điểm nút lên 221.51420
Acgumen của cận điểm 86.01429
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7794 Sanvito (1996 AD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1996 bởi Ulisse Munari và Maura Tombelli ở Đài quan sát vũ trụ Asiago ở Cima Ekar gần Asiago, Ý.[1]

  1. ^ “7794 Sanvito (1996 AD4)”. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2008. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7794 Sanvito
4184--7794-sanvito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)