User Tools

Site Tools


4185--8149-ruff-la-gi

Ruff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8149
Tên thay thế 1985 JN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9933087
Viễn điểm quỹ đạo 2.6529793
Độ lệch tâm 0.1419780
Chu kỳ quỹ đạo 1293.3397708
Độ bất thường trung bình 166.71133
Độ nghiêng quỹ đạo 6.58226
Kinh độ của điểm nút lên 81.46781
Acgumen của cận điểm 169.72481
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8149 Ruff (1985 JN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1985 bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8149 Ruff
4185--8149-ruff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)