User Tools

Site Tools


4186--8304-ryomichico-la-gi

Ryomichico
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8304
Tên thay thế 1995 DJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1099817
Viễn điểm quỹ đạo 2.8061673
Độ lệch tâm 0.1416120
Chu kỳ quỹ đạo 1407.6380631
Độ bất thường trung bình 77.97463
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95627
Kinh độ của điểm nút lên 311.22953
Acgumen của cận điểm 303.32178
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8304 Ryomichico (1995 DJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8304 Ryomichico
4186--8304-ryomichico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)