User Tools

Site Tools


4187--8448-belyakina-la-gi

Belyakina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8448
Tên thay thế 1976 UT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1277309
Viễn điểm quỹ đạo 2.4053619
Độ lệch tâm 0.0612454
Chu kỳ quỹ đạo 1246.3652872
Độ bất thường trung bình 56.64975
Độ nghiêng quỹ đạo 4.07721
Kinh độ của điểm nút lên 221.51665
Acgumen của cận điểm 204.87677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8448 Belyakina (1976 UT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1976 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8448 Belyakina
4187--8448-belyakina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)