User Tools

Site Tools


4188--8616-fogelquist-la-gi

Fogelquist
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8616
Tên thay thế 1980 FY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9250259
Viễn điểm quỹ đạo 2.7371667
Độ lệch tâm 0.1741972
Chu kỳ quỹ đạo 1299.9862779
Độ bất thường trung bình 158.49536
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24211
Kinh độ của điểm nút lên 186.44513
Acgumen của cận điểm 163.38534
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8616 Fogelquist (1980 FY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8616 Fogelquist
4188--8616-fogelquist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)