User Tools

Site Tools


4189--8768-barnowl-la-gi

Barnowl
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8768
Đặt tên theo Barn Owl
Tên thay thế 2080 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1601750
Viễn điểm quỹ đạo 2.6851614
Độ lệch tâm 0.1083488
Chu kỳ quỹ đạo 1377.3342132
Độ bất thường trung bình 303.91421
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43126
Kinh độ của điểm nút lên 217.11589
Acgumen của cận điểm 281.88492
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8768 Barnowl (2080 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8768 Barnowl
4189--8768-barnowl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)