User Tools

Site Tools


4190--8933-kurobe-la-gi

Kurobe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8933
Tên thay thế 1997 AU6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.660798936917414
Viễn điểm quỹ đạo 3.065404834883773
Độ lệch tâm .07065866219411367
Chu kỳ quỹ đạo 1769.512485895654
Độ bất thường trung bình 206.7181350928513
Độ nghiêng quỹ đạo 3.026885458352576
Kinh độ của điểm nút lên 123.0213093298669
Acgumen của cận điểm 276.0303377360075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8933 Kurobe (1997 AU6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1997 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8933 Kurobe
4190--8933-kurobe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)