User Tools

Site Tools


4192--9187-walterkr-ll-la-gi

9187 Walterkröll là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1352.7952978 ngày (3.70 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
4192--9187-walterkr-ll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)