User Tools

Site Tools


4193--9357-venezuela-la-gi

Venezuela
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi O. A. Naranjo
Nơi khám phá Mérida
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9357
Đặt tên theo Venezuela
Tên thay thế 1992 AT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6586635
Viễn điểm quỹ đạo 3.1331023
Độ lệch tâm 0.0819161
Chu kỳ quỹ đạo 1799.9893801
Độ bất thường trung bình 191.96839
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99911
Kinh độ của điểm nút lên 242.37002
Acgumen của cận điểm 147.95345
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9357 Venezuela (1992 AT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1992 bởi O. A. Naranjo ở Mérida.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9357 Venezuela
4193--9357-venezuela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)