User Tools

Site Tools


4194--9523-torino-la-gi

9523 Torino (tên chỉ định: 1981 EE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri Debehogne và Giovanni de Sanctis ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 5 tháng 3 năm 1981. Nó được đặt theo tên the Italian city thuộc Torino, a significant center of the automobile và aerospace industries; it is also connected with several scientists, including Amedeo Avogadro, Joseph Louis Lagrange, Galileo Ferraris, và Nobel laureate Rita Levi-Montalcini. thành phố also lent its name to Torino Scale thuộc vật thể gần Trái Đất impact risk.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4194--9523-torino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)