User Tools

Site Tools


4195--9688-goudsmit-la-gi

Goudsmit
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9688
Đặt tên theo Samuel Goudsmit
Tên thay thế 4665 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1117778
Viễn điểm quỹ đạo 2.7513048
Độ lệch tâm 0.1315065
Chu kỳ quỹ đạo 1384.9079731
Độ bất thường trung bình 195.85500
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33412
Kinh độ của điểm nút lên 40.46004
Acgumen của cận điểm 329.18865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9688 Goudsmit (4665 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày, bởi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9688 Goudsmit
4195--9688-goudsmit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)