User Tools

Site Tools


4196--9854-karlheinz-la-gi

Karlheinz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9854
Tên thay thế 1991 AC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2322531
Viễn điểm quỹ đạo 3.0588913
Độ lệch tâm 0.1562305
Chu kỳ quỹ đạo 1571.7296138
Độ bất thường trung bình 257.66592
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52240
Kinh độ của điểm nút lên 136.01816
Acgumen của cận điểm 118.82289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9854 Karlheinz (1991 AC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9854 Karlheinz
4196--9854-karlheinz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)