User Tools

Site Tools


4197--10043-janegann-la-gi

Janegann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10043
Tên thay thế 1985 PN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7471173
Viễn điểm quỹ đạo 3.5083373
Độ lệch tâm 0.1216890
Chu kỳ quỹ đạo 2020.4203889
Độ bất thường trung bình 322.19525
Độ nghiêng quỹ đạo 17.32396
Kinh độ của điểm nút lên 151.81724
Acgumen của cận điểm 267.31499
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

10043 Janegann (1985 PN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Jane Gann.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10043 Janegann
4197--10043-janegann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)