User Tools

Site Tools


4198--10188-yasuoyoneda-la-gi

Yasuoyoneda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught và Y. Ikari
Nơi khám phá Moriyama
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10188
Tên thay thế 1996 JY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8252252
Viễn điểm quỹ đạo 2.9959402
Độ lệch tâm 0.2428282
Chu kỳ quỹ đạo 1367.0408131
Độ bất thường trung bình 48.03096
Độ nghiêng quỹ đạo 10.04901
Kinh độ của điểm nút lên 185.19346
Acgumen của cận điểm 103.06447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10188 Yasuoyoneda (1996 JY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1996 bởi R. H. McNaught và Y. Ikari ở Moriyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10188 Yasuoyoneda
4198--10188-yasuoyoneda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)