User Tools

Site Tools


4199--10350-spallanzani-la-gi

10350 Spallanzani là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1564.6794817 ngày (4.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4199--10350-spallanzani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)