User Tools

Site Tools


4200--10524-maniewski-la-gi

Maniewski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10524
Tên thay thế 1990 SZ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0028802
Viễn điểm quỹ đạo 2.4811610
Độ lệch tâm 0.1066629
Chu kỳ quỹ đạo 1226.1901546
Độ bất thường trung bình 319.43896
Độ nghiêng quỹ đạo 6.54037
Kinh độ của điểm nút lên 40.57733
Acgumen của cận điểm 99.19131
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10524 Maniewski (1990 SZ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10524 Maniewski
4200--10524-maniewski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)