User Tools

Site Tools


4201--10712-malashchuk-la-gi

Malashchuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10712
Tên thay thế 1982 UE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9857338
Viễn điểm quỹ đạo 2.8008162
Độ lệch tâm 0.1702860
Chu kỳ quỹ đạo 1352.3444920
Độ bất thường trung bình 288.94468
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17730
Kinh độ của điểm nút lên 22.85298
Acgumen của cận điểm 62.92028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10712 Malashchuk (1982 UE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Valentina Malashchuk, an employee of the observatory.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4201--10712-malashchuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)