User Tools

Site Tools


4202--7649-bougainville-la-gi

Bougainville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7649
Đặt tên theo Louis Antoine de Bougainville
Tên thay thế 1990 SV5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3163085
Viễn điểm quỹ đạo 2.8173927
Độ lệch tâm 0.0976068
Chu kỳ quỹ đạo 1502.1016279
Độ bất thường trung bình 56.75574
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88479
Kinh độ của điểm nút lên 139.50137
Acgumen của cận điểm 280.37661
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7649 Bougainville (1990 SV5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7649 Bougainville
4202--7649-bougainville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)