User Tools

Site Tools


4203--7797-morita-la-gi

Morita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7797
Tên thay thế 1996 BK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7174474
Viễn điểm quỹ đạo 3.6540984
Độ lệch tâm 0.1470053
Chu kỳ quỹ đạo 2076.9241953
Độ bất thường trung bình 180.57177
Độ nghiêng quỹ đạo 12.95543
Kinh độ của điểm nút lên 152.83572
Acgumen của cận điểm 202.89500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

7797 Morita (1996 BK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7797 Morita
4203--7797-morita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)