User Tools

Site Tools


4204--8150-kaluga-la-gi

Kaluga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8150
Tên thay thế 1985 QL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7926328
Viễn điểm quỹ đạo 3.6005216
Độ lệch tâm 0.1263678
Chu kỳ quỹ đạo 2087.4987874
Độ bất thường trung bình 52.51872
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81346
Kinh độ của điểm nút lên 116.66306
Acgumen của cận điểm 151.66764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8150 Kaluga (1985 QL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8150 Kaluga
4204--8150-kaluga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)