User Tools

Site Tools


4205--8305-teika-la-gi

Teika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8305
Tên thay thế 1995 DQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1595804
Viễn điểm quỹ đạo 2.6689164
Độ lệch tâm 0.1054854
Chu kỳ quỹ đạo 1370.1601946
Độ bất thường trung bình 315.39310
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65627
Kinh độ của điểm nút lên 111.64614
Acgumen của cận điểm 278.84613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8305 Teika (1995 DQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8305 Teika
4205--8305-teika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)