User Tools

Site Tools


4206--8449-maslovets-la-gi

Maslovets
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8449
Tên thay thế 1977 EO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5933530
Viễn điểm quỹ đạo 3.4910002
Độ lệch tâm 0.1475337
Chu kỳ quỹ đạo 1938.0949851
Độ bất thường trung bình 282.70985
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88376
Kinh độ của điểm nút lên 51.78996
Acgumen của cận điểm 183.54141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0312
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.90

8449 Maslovets (1977 EO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8449 Maslovets
4206--8449-maslovets-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)