User Tools

Site Tools


4207--8769-arctictern-la-gi

Arctictern
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8769
Đặt tên theo Arctic Tern
Tên thay thế 2181 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5516262
Viễn điểm quỹ đạo 2.8166058
Độ lệch tâm 0.0493607
Chu kỳ quỹ đạo 1606.2027266
Độ bất thường trung bình 33.60042
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07879
Kinh độ của điểm nút lên 188.14016
Acgumen của cận điểm 94.45237
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8769 Arctictern (2181 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8769 Arctictern
4207--8769-arctictern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)