User Tools

Site Tools


4208--8934-nishimurajun-la-gi

Nishimurajun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8934
Tên thay thế 1997 AQ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7773458
Viễn điểm quỹ đạo 3.5037906
Độ lệch tâm 0.1156550
Chu kỳ quỹ đạo 2032.8754357
Độ bất thường trung bình 69.44254
Độ nghiêng quỹ đạo 12.51095
Kinh độ của điểm nút lên 115.01580
Acgumen của cận điểm 301.10422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8934 Nishimurajun (1997 AQ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8934 Nishimurajun
4208--8934-nishimurajun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)