User Tools

Site Tools


4209--9040-flacourtia-la-gi

Flacourtia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9040
Đặt tên theo Flacourtia
Tên thay thế 1991 BH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6911908
Viễn điểm quỹ đạo 3.4520284
Độ lệch tâm 0.1238500
Chu kỳ quỹ đạo 1966.2894959
Độ bất thường trung bình 339.11697
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57943
Kinh độ của điểm nút lên 124.37513
Acgumen của cận điểm 106.38635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9040 Flacourtia (1991 BH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9040 Flacourtia
4209--9040-flacourtia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)