User Tools

Site Tools


4210--9189-h-lderlin-la-gi

9189 Hölderlin
Tên
Tên Hölderlin
Tên chỉ định 1991 RH41
Phát hiện
Ngày phát hiện 10 tháng 9 năm 1991
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0796428
Bán trục lớn (a) 2.4025141 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2111712 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5938570 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.72 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.74623°
Kinh độ (Ω) 133.74687°
Acgumen (ω) 279.44403°
Độ bất thường trung bình (M) 124.54659°

9189 Hölderlin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1360.1829930 ngày (3.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4210--9189-h-lderlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)