User Tools

Site Tools


4212--9531-jean-luc-la-gi

9531 Jean-Luc là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1220.0360832 ngày (3.34 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Jean-Luc Margot.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4212--9531-jean-luc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)