User Tools

Site Tools


4213--9689-freudenthal-la-gi

Freudenthal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Palomar Schmidt
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9689
Đặt tên theo Hans Freudenthal
Tên thay thế 4831 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2048450
Viễn điểm quỹ đạo 3.0109566
Độ lệch tâm 0.1545518
Chu kỳ quỹ đạo 1538.2786542
Độ bất thường trung bình 10.91776
Độ nghiêng quỹ đạo 13.46630
Kinh độ của điểm nút lên 11.98782
Acgumen của cận điểm 109.24775
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9689 Freudenthal (4831 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Palomar Schmidt.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9689 Freudenthal
4213--9689-freudenthal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)