User Tools

Site Tools


4214--9859-van-lierde-la-gi

Van Lierde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9859
Tên thay thế 1991 PE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8463566
Viễn điểm quỹ đạo 2.9077384
Độ lệch tâm 0.0106675
Chu kỳ quỹ đạo 1782.4567046
Độ bất thường trung bình 330.58933
Độ nghiêng quỹ đạo 1.21955
Kinh độ của điểm nút lên 245.01779
Acgumen của cận điểm 257.47965
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9859 Van Lierde (1991 PE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9859 Van Lierde
4214--9859-van-lierde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)